Σερβιτορα ζητείται

Σερβιτορα ζητείται

Лот: 98075680 Trust Office 6983961090 2012-04-11
Описание:
ΣΕΡΒΙΤΌΡΑ ζητείται άμεσα από εστιατόριο στη Γερμανία , διαμονή, διατροφή, 8 - 10 ώρες εργασίας, ασφάλιση, τιμή 800€
Цена: 800 €